Scroll Top
katalog dostawcy
Clear Filters

Ciecze obróbcze

W procesach obróbki skrawaniem na maszynach CNC stosuje się różnorodne ciecze obróbcze. Podstawowa ich rola to odprowadzenie ciepła powstającego przez tarcie (chłodzenie) oraz zmniejszenie tego tarcia (smarowanie). Daje to wymierne korzyści w postaci mniejszego zużycia narzędzia i poprawy jakości powierzchni obrabianej. Dodatkowo ciecze obróbcze ułatwiają odprowadzanie wiórów oraz chronią maszyny i narzędzia przed korozją. Te wszystkie czynniki powodują zwiększenie wydajności obrabiarek oraz całego procesu obróbczego. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniej cieczy obróbczej do stosowanego procesu. W praktyce, poza cieczami obróbczymi (chłodziwami), mamy do wyboru także oleje obróbcze.

Firma MOTUL

MOTUL jest międzynarodową firmą obecną na rynku od 160 lat, specjalizującą się w opracowywaniu i produkcji wysokowydajnych olejów smarnych dla motoryzacji oraz środków smarnych dla przemysłu. Od pierwszej platformy wiertniczej w Pensylwanii aż po najnowsze i najnowocześniejsze laboratoria – firma nie ustaje w rozwoju, aby ich produkty łączyły wydajność z efektywnością kosztową. Przed 1971 r. MOTUL był pierwszym producentem środków smarnych, który eksperymentował z opracowaniem 100% oleju syntetycznego dla silników spalinowych, słynnego 300V, wykorzystując pochodzącą z przemysłu lotniczego technologię estrów.

MotulTech jest gałęzią firmy, która zajmuje się środkami smarnymi dla przemysłu, między innymi w obróbce skrawaniem. Oferta tej firmy obejmuje szeroką gamę olejów i emulsji obróbczych do wielu zastosowań. Od tych standardowych do ogólnej obróbki metali żelaznych i nieżelaznych, przez specjalistyczną i wymagającą obróbkę w trudnych materiałach, aż po operacje wykańczające. Od lat osiemdziesiątych XX w. MOTUL jest zaangażowany w procesy standaryzowania i certyfikowania norm jakościowych przez niezależne instytuty, takie jak „British Standards Institution“. W lutym 1990 r. firma otrzymała certyfikat EAQF, w czerwcu 1996 r. – certyfikat ISO 9001, w październiku 1999 r. – QS 9000, w czerwcu 2002 r. – ISO TS 16949, a także ISO 14001 w czerwcu 2014 roku.

Certyfikaty te są wydawane przez uznane na świecie, renomowane organizacje jak: Lloyds Register Quality Assurance Limited (LRQA), dwa razy w roku podlegają kontroli i muszą być odnawiane co trzy lata.

W ofercie firmy MOTUL znajdują się między innymi:

  • oleje obróbcze specjalnie opracowane do ogólnej obróbki metali żelaznych i nieżelaznych, od lekkiej do trudnej
  • zaawansowane oleje obróbcze z ponadstandardową wydajnością
  • oleje obróbcze do pracy w ciężkich warunkach z systemami natryskowymi pracującymi pod wysokim ciśnieniem
  • środki do smarowania minimalnymi ilościami (MQL) do obróbki dużych elementów oparte na estrach roślinnych i syntetycznych
  • oleje do trudnych operacji, między innymi do: rozwiercania, głębokiego wiercenia, gwintowania, obróbki kół zębatych
  • środki do stosowania we wszystkich obrabiarkach elektroerozyjnych i pracujących poprzez penetrację
  • ciecze obróbcze dające optymalną ochronę przed korozją, pozwalające zachować czystość maszyn oraz bardzo małą mgłę olejową
  • koncentraty półsyntetycznych emulsji obróbczej jako optymalne rozwiązanie między właściwościami smarnymi i chłodzącymi
  • ciecze do cięcia kamieni i minerałów

Specyfikę konkretnych produktów poznasz u naszych technologów, którzy przeszli specjalistyczne szkolenie z zakresu cieczy obróbczych.