NARZĘDZIA SKŁADANE

narzedzia skladaneNarzędzia składane są bardzo popularnym rozwiązaniem konstrukcyjnym stosowanym w obróbce skrawaniem; do operacji procesu wytwarzania detali takich jak toczenie, wiercenie, frezowanie, rowkowanie, gwintowanie czy przecinanie.

Konstrukcja narzędzia składanego, które stanowi zespół kilku części, pozwala w łatwy sposób wymienić zużyte elementy, takie jak płytki, wkładki, czy noże wymienne.

Takich rozwiązań nie stosuje się w narzędziach o małych wymiarach, w których połączenia mechaniczne prowadziłyby do zmniejszenia sztywności narzędzia oraz w narzędziach wymagających dużej dokładności. W tych ostatnich wąskie tolerancje uniemożliwiają wykonanie elementów składowych z dostateczną dokładnością technologiczną.

« POWRÓT DO INDEKSU HASEŁ