Scroll Top

Twardy orzech do skrawania

“..w sposób powtarzalny otrzymujemy 5 szt. z krawędzi, czyli poprawiliśmy wydajność o 66%..”

Zwrócił się do nas Klient z dosyć trudną kwestią technologiczną. Chodziło o obróbkę zgrubną odlewu z materiału 316L. W danym momencie nasz klient był w stanie wykonać jedną krawędzią płytki skrawającej tylko 3 sztuki obrabianego detalu. Próbował płytek od kilku dostawców, ale żadna nie pozwalała stabilnie uzyskać lepszych efektów. Wyzwania to nasza specjalność, więc postanowiliśmy zmierzyć się z tym problemem.

Obróbkę zaczęliśmy od płytki WNMG080408-M6, TP3501 przy następujących parametrach:
– Vc = 120 m/min i fz 0,3 przy toczeniu w pełnym materiale
– Vc = 90 m/min i fz = 0,15 mm przy toczeniu po łopatkach
Takie ustawienia dały nam tylko 2 sztuki obrobionego elementu. Przy następnej krawędzi zmieniliśmy fz na 0,3 mm przy toczeniu po łopatkach. Niestety, wbrew oczekiwaniom, skuteczność obróbki jeszcze bardziej spadła, gdyż uzyskaliśmy tylko 1 szt.

Zmieniliśmy płytkę na bardziej dostosowaną pod stale nierdzewne i kwasoodporne do przerywanej obróbki, czyli na WNMG080408-MF4,TM3501 Zmniejszyliśmy Vc = 100 m/min i fz = 0,25 mm oraz Vc = 90 i fz = 0,25 mm. Zaczęło się obiecująco: wykonaliśmy 3,5 szt. Zwiększyliśmy fz na obu obróbkach do 0,3, ale po 3 szt. krawędź już się nie nadawała do dalszej pracy. Ten sam efekt po zmniejszeniu fz do 0,2 mm: tylko 2 szt. Klient stwierdził, że kierunek jest dobry, gdyż w tej chwili pracujemy z promieniem R1,2 mm, a do tej pory nikomu z tym promieniem nie udało się zrobić więcej niż 1 szt.

Mieliśmy łamacz i węglik. Pozostało zmienić płytkę na WNMG080412-MF4, TM3501. Zaczęliśmy od Vc = 100 m/min i fz = 0,2 mm oraz Vc = 90 m/min i fz = 0,2 mm. Początek dosyć zniechęcający, bo jak poprzednio tylko 2 szt. Zwiększamy fz na obu typach obróbki do 0,25 i jest już lepiej: wyszły nam 4 szt. W następnym kroku zwiększyliśmy fz do 0,3 i dało nam to 5 szt. Podnieśliśmy fz do 0,35. Niestety znowu spadło nam do 4 szt. Sprawdziliśmy następne 2 krawędzie. W sposób powtarzalny otrzymujemy 5 szt. z krawędzi, czyli poprawiliśmy wydajność o 66%. Ponieważ płytka w gatunku TM3501 się wycierała, więc postanowiliśmy spróbować takiej samej płytki, ale w serii TM2501. Bardziej odporna na ścieranie, jednak twardsza, co może skutkować dużo szybszą degradacją krawędzi. Niestety, te obawy potwierdziły się. Przy Vc = 100 m/min i fz = 0,3 mm, oraz Vc = 90 i fz = 0,3 mm wyszły tylko 2 szt. Krawędź się urwała.

Mamy zwycięzcę czyli WNMG0804012-MF4,TM3501

Jeśli chcesz zwiększyć wydajność pracy – napisz do pzapendowski@solid-narzedzia.pl