Scroll Top

obróbka skrawaniem

O

bróbka skrawaniem to podstawowy sposób konkretnego kształtowania przedmiotów ze stopów metali o wysokich wymaganiach jeśli chodzi o dokładność wymiaru i chropowatość powierzchni.

W zależności od tego, jaką postać ma materiał usuwany podczas obróbki dzielimy ją na wiórową i ścierną. Przy obróbce wiórowej skrawana warstwa jest oddzielana w postaci wiórów. Kształt i wielkość powstającego wióra zależy od rodzaju materiału obrabianego, parametrów obróbki i geometrii narzędzia.

Przy obróbce ściernej oddzielane są drobne cząstki materiału w postaci pyłu. Kształt ich jest nierozpoznawalny „gołym okiem”.

PODZIAŁ OBRÓBKI SKRAWANIEM ZE WZGLĘDU NA:
Postać usuwanego materiału:
 • obróbka wiórowa
 • obróbka ścierna
Dokładność wykonania:
 • obróbka zgrubna
 • obróbka średnio dokładna
 • obróbka bardzo dokładna
 • obróbka gładkościowa
Sposób wykonania, np.:
 • frezowanie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • wiercenie
 • toczenie
 • szlifowanie
 • struganie
 • cięcie
 • pogłębianie