Scroll Top

NARZĘDZIE WPADA W DRGANIA I WIBRACJE

NIE CZAS NA TAŃCE, A NARZĘDZIE WPADA W DRGANIA I WIBRACJE…

Jest czas zabawy i czas pracy, ale materia nieożywiona może tego nie wiedzieć… Zaradźmy temu.

wibracje narzędzia

  Najczęściej spotykane przyczyny wibracji/drgań to:

 • zbyt duża prędkość i niedostosowany do tego posuw,
 • zbyt długi frez i zbyt duża głębokość frezowania,
 • czasami niewystarczająca stabilność maszyny i uchwytu,
 • lub słabo zamocowany obrabiany materiał.
  Zalecamy sprawdzić te czynniki, i w zależności od diagnozy: 

 1. zacząć od sprawdzenia stabilności mocowania detalu,
 2. potem sprawdzić dokładność mocowania frezu,
 3. jeżeli to możliwe skrócić narzędzie,
 4. a dopiero potem zmienić prędkość skrawania (nie zawsze zmniejszenie pomaga, czasami trzeba trochę zwiększyć),
 5. zmienić wartość posuwu,
 6. lub zmniejszyć głębokość skrawania.

Eliminując przyczynę zapanujemy nad materią! Tylko pamiętajcie. Nie wszystko na raz, bo nie będziemy wiedzieć co pomogło 😉