WĘGLIKI SPIEKANE

Węgliki spiekane są materiałami narzędziowymi składającymi się głównie z węglika wolframu WC ( udział  objętościowy ok. 65-95%) i z węglików innych metali trudno topliwych: tytanu Ti, tantalu Ta i niobu Nb, oraz metalu wiążącego, którym jest przeważnie kobalt Co, a czasem nikiel Ni lub wanad V. W produkcji są również węgliki w których materiałem wiodącym są węgliki niklu Ni, molibdenu Mo oraz żelaza Fe lub ich stopy z kobaltem Co.

Węgliki spiekane uzyskuje się metodami metalurgii proszkowej, a obecnie stosuje się głównie do produkcji różnego rodzaju narzędzi skrawających, min.: płytek wieloostrzowych, frezów, wierteł, noży tokarskich czy gwintowników.

Ostrza z węglików spiekanych charakteryzują się bardzo wysoką twardością i odpornością na ścieranie oraz wytrzymują temperatury skrawania do ok. 900oC. Ta właściwość umożliwia 3-4 krotne zwiększenie prędkości skrawania w stosunku do narzędzi ze stali szybkotnących oraz pozwala skrawać tak twarde materiały jak hartowaną stal, żeliwo białe, materiały kompozytowe

Skrawanie z użyciem narzędzi z węglików spiekanych nie wymaga stosowania cieczy obróbkowych (aczkolwiek w bardzo wielu przypadkach jest konieczne w celu prawidłowej pracy narzędzi z materiałem), co jest korzystne zarówno z przyczyn ekonomicznych jak i ekologicznych.

« POWRÓT DO INDEKSU HASEŁ