OBRÓBKA SKRAWANIEM

obrobka skrawaniem

Obróbka skrawaniem to podstawowy sposób konkretnego kształtowania przedmiotów ze stopów metali o wysokich wymaganiach jeśli chodzi o dokładność wymiaru i chropowatość powierzchni.

W zależności od tego, jaką postać ma materiał usuwany podczas obróbki dzielimy ją na wiórową i ścierną. Przy obróbce wiórowej skrawana warstwa jest oddzielana w postaci wiórów. Kształt i wielkość powstającego wióra zależy od rodzaju materiału obrabianego, parametrów obróbki i geometrii narzędzia.

Przy obróbce ściernej oddzielane są drobne cząstki materiału w postaci pyłu. Kształt ich jest nierozpoznawalny „gołym okiem”.

« POWRÓT DO INDEKSU HASEŁ